Ідея Законність Перемога

-

Ідея Законність Перемога

-

Ідея Законність Перемога

-

ЗАВДАННЯ "МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"

Основною метою діяльності Організації є : задоволення та захист законних інтересів своїх членів, сприяння захисту життєво важливих інтересів суспільства, поліпшення екологічної ситуації, так як в Україні не забезпечується охорона навколишнього природного середовища від забруднення та не дотримується конституційне право громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Одними з основних завдань МГО "Всенародний контроль та захист" є:
  • сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок техногенних катастроф та стихійних лих;
  • сприяння розробці та реалізації програм правовогота соціального захисту населення;
  • здійснення у межах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю за станом збереження, утилізації та захоронення високотоксичних та побутових відходів;
  • сприяння у межах чинного законодавствареалізації державної політикиу сфері будівництва таекологічної безпеки;
  • сприяння ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших техногенних катастроф і стихійних лих.

Назва Організації:

Українською мовою – Міжнародна громадська організація «Всенародний контроль та захист », скорочено – МГО « ВКЗ»;
Російською мовою - Международная общественная организация «Всенародный контроль и защита », скорочено – МОО « ВКЗ»;
Англійською мовою - International public organization "All People's control and protection".
Організація є неприбутковою громадською організацією, створеною відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».
Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України , Законів України:
«Про об`єднання громадян», «Про планування і забудову території», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про охорону навколишнього природного середовища», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

Діяльність Організації базується на засадах добровільності, гласності, законності виборності всіх її керівних органів, рівності її членів. Головними напрямками роботи МГО „ВКЗ” є наступні:
- сприяння розробці та реалізації програм правового і соціального захисту громадян України;
- здійснення у межах, встановлених законодавством, демократичного цивільного контролю;
- боротьба з корупцією та захист законних прав громадян в сфері будівництва, комунального господарства, екології;
- вирішення актуальних проблем у сфері житлово-комунального господарства;
- покращення екологічного стану в Україні та припинення знищення навколишнього середовища;
- ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС та інших техногенних катастроф і стихійних лих.
Ми прагнемо зробити нашу Україну - Сильною, Незалежною та Процвітаючою!

Керівництво

Всенародний контроль та захист

Новини